x

שיתוף הפרויקט

סגור

רקפת רוסק עמינח

מנכ”לית בנק לאומי

רקפת רוסק עמינח / צילום: רמי זרנגר

גיל: 53 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשתיים | תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות ומשפטים, ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב

גיל: 53 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשתיים | תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות ומשפטים, ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב

נימוקים לבחירה

המנהלת החזקה והמשפיעה במערכת הבנקאית, לאחרונה הודיעה על פרישה. תחת ניהולה בנק לאומי כבש את המקום הראשון בבנקאות, במונחי שווי שוק, שהגיע בתחילת יולי לשיא של 38.9 מיליארד שקל. הכנסות הבנק ב–2018 עמדו על כ–13.7 מיליארד שקל

 

המורשת הדיגיטלית | רון שטיין

מבחינת רבים, הבנקאות בישראל מסתכמת בשני בנקים: לאומי והפועלים. שניהם מחזיקים יחדיו בנתח מצרפי שגבוה במידה ניכרת מרף חצי השוק, ושניהם חוו לאחרונה תהפוכות עם הפרידה מהמנכ"לים הנוכחיים ובהמתנה למנכ"לים הבאים.

בבנק לאומי מדובר במציאות שנכפתה בסוף יוני האחרון, כשהמנכ"לית הדומיננטית והמוערכת, רקפת רוסק עמינח, הודיעה במפתיע על פרישתה, שעות אחדות לפני שהבנק בחר בסאמר חאג‘ יחיא כיו"ר החדש, ולאחר שבע שנים בתפקיד ו–15 שנה בבנק, שבמהלכן הייתה ראש החטיבה העסקית.

הצג עוד...