x

שיתוף הפרויקט

סגור
ד”ר חדוה בר המפקחת על הבנקים
חדוה בר / צילום: רמי זרנגר

גיל: 51 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה, תואר שני ודוקטורט בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

גיל: 51 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה, תואר שני ודוקטורט בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

נימוקים לבחירה

עומדת בראש הגוף הממונה על הסדרת מערכת הבנקאות, ופיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים. השנה עסקה בקידום הקמת בנק חדש, ובהיערכות לעליית כוחם של המטבעות הדיגיטליים

 

המיתוס נשבר | רון שטיין

בימים אלה סוגרת ד"ר חדוה בר שנה רביעית בתפקיד, ומתכוננת למה שנראה כשנתה האחרונה בפיקוח. בשנה החולפת היא נאלצה להתמודד עם שורה של שינויים נשיים בצמרת הבנקאות. שלוש מנהלות בכירות נפרדו מהמערכת הפיננסית - נגידת בנק ישראל, פרופ' קרנית פלוג, מנכ"לית לאומי, רקפת רוסק עמינח, ומנכ"לית דיסקונט, לילך אשר טופילסקי. “היה מיתוס לגבי נשים בבנקאות, והוא נשבר", היא אומרת ל'ליידי גלובס'. "המיתוס היה שנשים פרצו את תקרת הזכוכית, ושהייצוג שלהן ברמות הבכירות ביותר, כולל ובעיקר המנכ"ליות, גבוה כמו משקלן באוכלוסייה.

"גם היה מיתוס שלפיו יש קאדר גדול של נשים שיחליפו אותן. בסבב המינויים האחרון למינוי מנכ"לים של שלושה בנקים - הפועלים, לאומי ודיסקונט - אנחנו רואים שאחוז הנשים המועמדות היה מאוד מאוד מצומצם. למעשה, חזרנו למצב שבו הרוב המוחלט של מערכת הבנקאות מובל על ידי גברים. שוחחתי על זה עם יושבי הראש של הדירקטוריונים (האחראים על הליכי האיתור למציאת המנכ"לים החדשים, ר"ש) והם שיקפו לי תמונה שלפיה נוצר מצב עגום בתחום המנהיגות הנשית".