x

שיתוף הפרויקט

סגור

גיל: 45| מצב משפחתי: נשואה ואם לשתיים| תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ובפילוסופיה ותואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת בן גוריון. תואר במשפטים מהקריה האקדמית אונו, ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן

גיל: 45| מצב משפחתי: נשואה ואם לשתיים| תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ובפילוסופיה ותואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת בן גוריון. תואר במשפטים מהקריה האקדמית אונו, ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן

נימוקים לבחירה

הפכה את משרדה לגוף המוביל במאבק להשבת נכסי ניצולי השואה וכספם, והשנה הובילה לחתימת הסכמים חדשים שהיקפם מוערך ב–2 מיליארד שקל. תקציב המשרד ב–2018 עמד על 1.1 מיליארד שקל