x

שיתוף הפרויקט

סגור
תוכן מקודם

המטרה: לייצר ערך חברתי לצד האינטרס הכלכלי

דניאלה פרוסקי שיאון, סמנכ"לית תקשורת וקיימות, לוריאל ישראל / צילום: תומאס סולינסקי

ארגונים המנהלים את ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהם במסגרת האסטרטגיה העסקית, ומשיתים על עצמם מדיניות ירוקה וגישה חברתית, נהנים בין השאר משיפור במוניטין וצמצום עלויות. כך, מיחזור מוצרים, העצמה נשית וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות הם בעלי השפעה חיובית גם על הקהילה ובעיקר על תחושת הגאווה של העובדים שמרגישים מחוברים יותר לארגון בו הם מועסקים

ארגונים המנהלים את ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהם במסגרת האסטרטגיה העסקית, ומשיתים על עצמם מדיניות ירוקה וגישה חברתית, נהנים בין השאר משיפור במוניטין וצמצום עלויות. כך, מיחזור מוצרים, העצמה נשית וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות הם בעלי השפעה חיובית גם על הקהילה ובעיקר על תחושת הגאווה של העובדים שמרגישים מחוברים יותר לארגון בו הם מועסקים

הכתבה בשיתוף לוריאל ישראל

בשנים האחרונות יותר ויותר חברות בעולם וגם בישראל לוקחות לידיים את נושא האחריות החברתית התאגידית. הן מתחילות להתייחס אליו כפי שכבר מתייחסות אליו חברות מובילות רבות - כגישה ניהולית, המשלבת באסטרטגיה העסקית גם את ההשפעות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות של פעילות הארגון, ולא רק כפעולות של תרומה לקהילה או מיחזור ניירות במשרד. במילים אחרות - לא רק שורת הרווח הכלכלי של הארגון מעניינת, אלא גם התנהלות הלוקחת בחשבון תרומה לחברה ושמירה על הסביבה. תחום האחריות החברתית התאגידית כולל את ניהול השפעות הארגון העסקי במגוון תחומים כגון תנאי עבודה הוגנים, ייצור ושיווק אחראיים של המוצרים או השירותים, מיחזור והפחתת זיהום, שוויון מגדרי בעבודה, השקעה חברתית ועוד.

לאחריות חברתית תאגידית תרומה כפולה, הלכה למעשה - גם לחברה ולסביבה וגם לעסקים עצמם. לאחרונים יש תמריץ לפעול בדרך זו, הן מבחינת שיפור המוניטין והן מבחינת גורמים נוספים כגון ניהול סיכונים נכון יותר, חדשנות ולמידה ואפילו התייעלות, חיסכון והגדלת שורת הרווח. כמו כן, כדי לעודד את נושא האחריות החברתית התאגידית, קיימים דירוגים כגון דירוג מעלה המקומי, או מדדי Ethisphere האמריקאי ו-CDP האירופאי, הבוחנים ומדרגים חברות על פי שורה ארוכה של פרמטרים הקשורים להשפעות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות של ארגונים עסקיים.

הזווית הסביבתית: אנרגיה ירוקה וחיסכון כלכלי

הצג עוד...