x

שיתוף הפרויקט

סגור

לימור בקר

מנכ"לית קרן המילטון ליין בישראל

לימור בקר / צילום: רמי זרנגר

גיל: 45 | מצב משפחתי: אם לילדה | תואר ראשון במשפטים מהמכללה למינהל, ותואר שני במינהל עסקים מקלוג רקנאטי

גיל: 45 | מצב משפחתי: אם לילדה | תואר ראשון במשפטים מהמכללה למינהל, ותואר שני במינהל עסקים מקלוג רקנאטי

נימוקים לבחירה

מנהלת השקעות של גופים מוסדיים ישראלים, המשקיעים דרכה בעולם בהיקף של מעל ל–3 מיליארד דולר. השנה רשמה פעילות שיא, שבה השקיעה עבור הגופים המוסדיים בישראל בהיקף של מעל מיליארד שקל. במקביל השקיעה בקרנות ובחברות ישראליות כמיליארד שקל