x

שיתוף הפרויקט

סגור

פיונה דרמון

שותפה כללית בקרן JVP

גיל: 45 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשניים | השכלה: תואר ראשון במימון וטכנולוגיית מידע במכללה למינהל, ותואר MBA למנהלים מקלוג־רקנאטי, מסלול משותף לאוני’ נורתווסטרן ואוני’ תל אביב

גיל: 45 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשניים | השכלה: תואר ראשון במימון וטכנולוגיית מידע במכללה למינהל, ותואר MBA למנהלים מקלוג־רקנאטי, מסלול משותף לאוני’ נורתווסטרן ואוני’ תל אביב

נימוקים לבחירה

המנהלת החזקה בזירת ההון–סיכון הישראלית. שותפה בקרן השנייה בגודלה בארץ, שהיקף פעילותה מגיע ל–1.3 מיליארד דולר. השנה השלימה גיוס של 220 מיליון דולר לקרן חדשה, הגדולה ביותר של JVP ב–20 שנה האחרונות