x

שיתוף הפרויקט

סגור

רות רונן

שופטת בית המשפט הכלכלי

רות רונן  / צילום: ענבל מרמרי

גיל: 57 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

גיל: 57 | מצב משפחתי: נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

נימוקים לבחירה

מוציאה תחת ידה פסקי דין מהותיים ותקדימיים, התורמים למיסוד ועיצוב פעילות החברות הציבוריות והבנקים

 

הקווים האדומים | מתן בר ניר

מאז הקמת בית המשפט הכלכלי בתל אביב ב–2010, יוצאים ממנו פסקי דין מהותיים ותקדימיים, שתרמו למיסוד ועיצוב חובותיהם של חברי דירקטוריון בחברות הציבוריות ובבנקים. לרות רונן, הנחשבת לשופטת נעימה ועם זאת חריפה מאוד, חלק משמעותי בעיצוב המשפט הכלכלי בישראל.

באוגוסט השנה הפתיעה רונן, כשאישרה לנהל תביעה על סך 113 מיליון שקל נגד בי–קום, החברה שבבעלות שאול אלוביץ', ששולטת בבזק. רונן קבעה כי בעלת השליטה בבזק חילקה דיווידנד לבעלי המניות שלא כדין, דיווידנד שנועד לשמש את אלוביץ' להחזר חובות שנטל בעבר כדי לרכוש את בזק. בכך סימנה רונן קו אדום נוסף מבחינת המותר והאסור לבעלי שליטה בחברות ציבוריות, כשקבעה כי לא כל רווח של החברה יכול אוטומטית להפוך לדיווידנד.

הצג עוד...