מילון מונחים

למילון מונחים
הֶתֵּר בְּנִיָּה

היתר בנייה הוא שלב מכריע בהליך הרישוי של פרויקט בתחום הנדל"ן וגם בתחום ההתחדשות העירונית. את היתר הבנייה מאשרת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית או באזור הרלוונטי. היתר הבנייה כולל שורה של הוראות שעל היזם ועל הקבלן לעמוד בהם. לא פעם מתקבל היתר בנייה בתנאים, והוא ייכנס לתוקף רק לאחר תשלום אגרות ומילוי התנאים שנקבעו. הליך הקבלה של היתר הבנייה מתחיל בשלב הגשת הבקשה לרשות המקומית, לאחר מכן בודקים את הבקשה, מפרסמים אותה להתנגדויות הציבור, דנים בה בוועדה המקומית ולאחר תשלום ומילוי התנאים השונים יתקבל בסופו של דבר ההיתר. הליך של קבלת היתר הבנייה יכול להימשך חודשים ארוכים או שנים ארוכות, וזאת בהתאם לרשות המקומית מחד גיסא ולתנאים שונים כמו הבקשה המקורית להיתר או התנגדויות שונות המוגשות כנגד הבקשה מאידך גיסא. בשנים האחרונות נכנס הליך הגשת בקשה מקוונת להיתר דרך מערכת רישוי זמינה. מערכת זו עתידה לקצר את הליכי הרישוי.