התחדשות עירוניתמילון מונחיםהַמּוֹעָצָה הָאַרְצִית לְתִכְנוּן וְלִבְנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
הַמּוֹעָצָה הָאַרְצִית לְתִכְנוּן וְלִבְנִיָּה

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה היא הגוף התכנוני העליון במדינת ישראל. מדובר בגוף התכנוני שנמצא מעל הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ומעל הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה. למועצה הארצית לתכנון ולבנייה יכולת הכרעה, והיא יכולה להפוך החלטות ואישורים של הדרגים הנמוכים יותר. למועצה הארצית כמה ועדות משנה, העוסקות בתחומים שונים כמו גם בעררים שהגישו גורמים שונים על החלטות של ועדות תכנון אחרות. יו"ר המועצה הארצית הוא נציג משרד האוצר (המשרד הממשלתי שבו נמצא מינהל התכנון) וממנה אותו שר האוצר. מאז שהוקם מטה הדיור במשרד האוצר, יו"ר מטה הדיור מכהן גם כיו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. בין תפקידי המועצה הארצית: ליזום ולערוך תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) עד אישורן בממשלה, לקדם ולאשר תוכניות מתאר מחוזיות, לדון בעררים, לעסוק בהכרזות או בשינויים בהכרזות על קרקע חקלאית ולייעץ לממשלה בכל הקשור לחקיקה הנוגעת לחוק התכנון והבנייה ולעולם התכנון והרישוי. את המועצה הארצית מרכיבים נציג שר האוצר, 13 נציגי ממשלה או נציגיהם, 11 ראשי רשויות מקומיות ועוד 11 נציגי ציבור או גורמי מקצוע.