התחדשות עירוניתמילון מונחיםקַבְּלַן חֲתִימוֹת בְּהִתְחַדְּשׁוּת עִירוֹנִית

מילון מונחים

למילון מונחים
קַבְּלַן חֲתִימוֹת בְּהִתְחַדְּשׁוּת עִירוֹנִית

קבלני החתימות בפרויקטים של התחדשות עירונית הם יזמים או בעלי מקצוע אחרים הפועלים להחתים בעלי דירות על הסכמה לפרויקט התחדשות עירונית, במטרה לסחור בחתימות מאוחר יותר. במהלך השנים הוצמד לגורמים אלו שם נרדף —"מאכערים". לעתים חלק מהמאכערים נוטים לפעול ללא שקיפות ובשיטות מוטלות בספק, ולכן יצא להם שם שלילי. נדגיש כי לא כל קבלני החתימות פועלים כך, אולם חשוב לדעת לזהות את דפוס הפעילות. החשש המרכזי הנובע מפעילות של מאכער הוא כי לאחר שהשיג את החתימות של מרבית בעלי הדירות, הוא ידאג בראש ובראשונה לאינטרסים הכלכליים שלו ויזנח את אלה של בעלי הדירות. פעילות המאכערים התאפשרה בגלל היעדר התייחסות המחוקק, דבר שתוקן בשנים האחרונות. חוק מארגני עסקאות, או בשמו השני "חוק המאכערים", התייחס לתופעה וקבע כללים לפעילות של מארגן עסקאות, תקופות זמן להתקשרות עימו וגם אפשרות לביטול חתימה של בעל דירה מול המארגן.