התחדשות עירוניתמילון מונחיםמִבְנֶה לְשִׁמּוּר

מילון מונחים

למילון מונחים
מִבְנֶה לְשִׁמּוּר

מבנים בעלי ערך היסטורי או תרבותי או אדריכלי או שלושת סוגי הערכים האלה, שהרשות המקומית או השלטון המרכזי קבעו שלא ייהרסו וכי ישומרו. להכרזה זו של הרשות משמעות קריטית, שכן עם ההכרזה, יש הבדלים מוחלטים בין האפשרויות לבצע התחדשות עירונית רגילה במבנה, המגדילה את זכויות הבנייה בו. כאשר מבנה מוכרז כמבנה לשימור, יש שתי דרגות שימור: שימור חלקי (חזית המבנה או אלמנטים בו) או שימור מחמיר. בשימור חלקי תהיה שורה של הגבלות על בנייה עתידית, ובמבנה לשימור מחמיר, המבנה המקורי ישוחזר ולא תהיה בו כל תוספת של זכויות בנייה.