התחדשות עירוניתמילון מונחיםמִנְהֶלֶת הִתְחַדְּשׁוּת עִירוֹנִית

מילון מונחים

למילון מונחים
מִנְהֶלֶת הִתְחַדְּשׁוּת עִירוֹנִית

גוף מקצועי המתוקצב בידי הרשות המקומית והרשות להתחדשות עירונית. המינהלות מוקמות בדרך כלל מכח קול קורא המפורסם לרשויות המקומיות. המינהלה פועלת בחסות העירייה ומנוהלת לא פעם בידי החברה הכלכלית באותה רשות. המנהלה מקבלת ליווי מקצועי מאנשי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ופועלת לסייע בהתארגנויות של בעלי דירות, במתן מידע על התחום וכן בגיוס תקציבי תכנון ממקורות ציבוריים. המנהלה מתכללת את כלל ההיבטים הקשורים להתחדשות עירונית ברשות המקומית (תכנוןף חברה, קהילה ועוד) ואחראית על נהלי עבודה סדורים לקידום המתחמים השונים. כמו כן, מסייעת המינהלה לבעלי הדירות בין היתר בהגשת בקשות למכרזים, באספקת יועצים וגורמי פיקוח לליווי התושבים. בחלק מהמקרים הנוהל העירוני מאפשר לבעלי הדירות לקבל סיוע בנושאים תכנוניים, כלכליים וחברתיים באופן חד פעמי וללא תשלום ובתנאי שעמדו בתנאי הסף שהעמידה המינהלה – כמו הקמת נציגות לבעלי הדירות, חתימה של לפחות 51% מבעלי הדירות על הסכמה לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית ובדיקה ראשונית של המצב התכנוני החל על המקרקעין. פעילות המינהלות אינה אחידה, ובכל עיר שבה הוקמה מינהלה ייתכן שהשירותים שהיא מספקת שונים. עוד תפקיד של המינהלת להתחדשות עירונית הוא לגבש מסמך מדיניות תכנוני לרשות המקומית העוסק בהתחדשות עירונית. אי עמידה בתפקיד זה עשוי לגרור עיצומים כספיים מצד הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.