התחדשות עירוניתמילון מונחיםרוֹב דָּרוּשׁ בְּתָמָ"א 38 וּבְפִנּוּי בִּנּוּי

מילון מונחים

למילון מונחים
רוֹב דָּרוּשׁ בְּתָמָ"א 38 וּבְפִנּוּי בִּנּוּי

שיעור בעלי הדירות בבניין הדרוש לאישור פרויקט במסגרת תמ"א 38 או פינוי בינוי. ללא הסכמה של הרוב הנדרש לא ניתן להתקדם בפרויקט. הרוב הדרוש לתמ"א 38/1 – לבניית דירות נוספות בבניין – עומד על 2/3 מבעלי הדירות, ולדירותיהם מוצמד 66.6% מהרכוש המשותף. כלומר, די בהסכמת 66% מבעלי הדירות. הרוב הדרוש לתמ"א 38/2, הריסת הבית המשותף הקיים ובנייתו מחדש, הוא 4/5 מבעלי הדירות בבניין, ולדירותיהם מוצמד 80% מהרכוש המשותף. כלומר, כדי להוציא אל הפועל פרויקט מסוג זה יש צורך ב-80% הסכמה בבניין. שיעור זהה נדרש בפרויקט פינוי בינוי.