מילון מונחים

למילון מונחים
נֻסָּח טַאבּוּ

נסח טאבו הוא מסמך המפרט מידע המתייחס ליחידה רישומית ומאושר בלשכת רישום מקרקעין. נסח הטאבו הוא למעשה תעודת זהות של נכס מקרקעין או של נכס בנוי. בנסח זה ניתן למצוא פרטים כמו בעלות, תאריכי החלפת בעלות, שטח רשום, משכנתא על הנכס ועוד. את נכס הטאבו מפיק משרד המשפטים והוצאתו (פיזית או דיגיטלית) כרוכה בעלות כספית סמלית. נסח הטאבו חיוני בעסקאות רכישה או מכירה וגם לתהליכי התחדשות עירונית. לנסח הטאבו כמה דרכי תצוגה שיש להכיר. האחת היא נסח טאבו מלא (רגיל), הכולל את המידע העדכני הנוגע לנכס. השנייה היא נסח טאבו היסטורי, הכולל את הנסח הרגיל ונוספים לו פעולות או מידע שהיו רלוונטיים בעבר לנכס. השלישית היא נסח טאבו מרוכז הכולל מידע הנוגע לבתים משותפים ומפרט גם את כלל תת החלקות (הדירות השונות), אולם יש בו פירוט קצר יותר על כל תת חלקה מהפירוט המופיע בשני הנסחים האחרים.