התחדשות עירוניתמילון מונחיםהַכְרָזָה עַל מִתְחַם פִּנּוּי בִּנּוּי

מילון מונחים

למילון מונחים
הַכְרָזָה עַל מִתְחַם פִּנּוּי בִּנּוּי

שלב חיוני בקידום פרויקט פינוי בינוי. את ההכרזה הזאת מנפיק משרד הבינוי והשיכון והוא מאשר אותה, וזאת לאחר שהמתחם נמצא מתאים על בסיס קריטריונים שנקבעו מראש. לא ניתן לקדם תוכנית פינוי בינוי במסלול מיסוי ללא הכרזה. משמעות ההכרזה על מתחם פינוי בינוי היא כלכלית, כיוון שההכרזה מאפשרת את מתן התוספת של הזכויות בפרויקט וכן הטבות מיסוי, כמו פטור מהיטל השבחה. ההכרזה על מתחם מוגבלת לשש שנים. במקרה שלא התקדם הפרויקט עד לשלב היתר הבנייה, יש צורך בחידוש ההכרזה לשש שנים נוספות.