התחדשות עירוניתמילון מונחיםתַּנָּאִים לְהֶתֵּר בְּנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
תַּנָּאִים לְהֶתֵּר בְּנִיָּה

היתר בנייה הוא האישור שנותנת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לצורך ביצוע עבודות בנייה. עבודות אלו יכולות לכלול הקמה של בניין, התוויית סלילה או סגירת דרך, חפירות, הריסה ולמעשה כל שינוי שנעשה בשימוש בקרקע בהתאם לתוכנית בנייה מפורטת. במקרים רבים הוועדה המקומית רשאית להתנות הוצאת היתר בנייה בהוראות חריגות, על פי שיקול דעתה ולפי הצורך. כך אם לא יקוימו תנאים אלה, היתר הבנייה לא יהיה תקף. כך, למשל, הוועדה המקומית יכולה להתנות את הוצאת היתר הבנייה בקבלת אישור מרשות העתיקות, באישור רשות שדות התעופה במקרה של בנייה לגובה, באישור יועץ תחבורה לעניין מיקום חניות, כניסות ויציאות של רכב וכן באישור יועצי סביבה ואחרים, במקרה של חשש מפגיעה בתנאי השטח. את התנאים חייב היזם לקיים טרם יקבל את ההיתר.