התחדשות עירוניתמילון מונחיםוַעֲדָה מְקוֹמִית עַצְמָאִית וּמֻסְמֶכֶת

מילון מונחים

למילון מונחים
וַעֲדָה מְקוֹמִית עַצְמָאִית וּמֻסְמֶכֶת

סמכויות רישוי הבנייה בישראל מחולקות לשלוש ערכאות מרכזיות: ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות וועדה ארצית. תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה הוסיף סמכויות לרשויות המקומיות ודירג את סמכויותיהן. רשויות העומדות בכללי מינהל יעיל ותקין, אשר יכינו תוכנית מתאר עירונית ארוכת טווח, יקבלו סמכויות רחבות יותר. ועדות מקומיות שנמצאו "מקצועיות ויעילות" ואישרו תוכנית מתאר ברשויות הרלוונטיות להן רשאיות לאשר כל תוכנית התואמת את תוכנית המתאר הזאת, להרחיב זכויות בנייה ברשות ולאשר בה תוכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית. ועדה שאינה עצמאית ומוסמכת חייבת להעביר תוכנית פינוי בינוי לבדיקה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, לדיון בתוכנית בוועדה זו ולאישורה בה.