התחדשות עירוניתמילון מונחיםתמ"א 38/1 —חִזּוּק בִּנְיָן קַיָּם וְתוֹסֶפֶת בְּנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
תמ"א 38/1 —חִזּוּק בִּנְיָן קַיָּם וְתוֹסֶפֶת בְּנִיָּה

המסלול המקורי של תמ"א 38, שקבע את המתווה לחיזוק מבנים במסגרת תוכנית המתאר הארצית. התוכנית מבוססת על מנגנון כלכלי המאפשר לבעלי דירות בבניינים שנבנו לפני 1980 ואינם עומדים בתקן לעמידות בפני רעידות אדמה לחזק את היסודות. בעלי הדירות מתקשרים במסגרת הפרויקט עם יזם או עם קבלן, ואחד מהם או שניהם יחזקו את יסודות הבניין הישן כדי שיעמוד בפני רעידות אדמה. בתמורה מקבלים היזם או הקבלן זכויות בנייה נוספות לבנייה על גג הבניין הישן. הזכויות הנוספות והתמורה ממכירת הדירות החדשות הנבנות מכוחן מממנות את פרויקט החיזוק והופכות את הפרויקט לכלכלי ליזם או לקבלן. כדי לעודד את בעלי הדירות לשתף פעולה, מאפשרת התוכנית להוסיף זכויות עד 25 מ"ר לדירות הקיימות. נוסף על כך, ניתן להוסיף לדירות מרפסות או תמורות נוספות בשטח המשותף של הבניין, הכול בכפוף לחוקי התכנון והבנייה ולאילוצי תכנון בשטח ובמגרש נשואי הפרויקט. ברוב הפרויקטים של תמ"א 38 שיצאו לדרך התווסף לדירה הישנה גם ממ"ד, אולם תמ"א 38 אינה מחייבת בניית ממ"ד בבניין, אלא רק את חיזוק המבנה. תמ"א 38/1 היא תוכנית ברמת היתר, כלומר, נדרש לה אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בלבד ולא נדרש אישור של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. עוד במסגרת תמ"א 38/1, תמ"א 38 המקורית מחייבת את היזם או את הקבלן להצמיד חניה לדירות החדשות שייבנו, אולם לא מחייבת פתרונות חניה דומים לדירות הקיימות. בכל הקשור לשטח המשותף בבניינים הישנים, פרויקט תמ"א 38/1 בדרך כלל יכלול גם את אלו: תוספת מעלית לבניין, שיפוץ הלובי, שדרוג של חזות הבניין ושל הגינה אם יש גינה. במקביל, התשתיות המשותפות, כמו גז, חשמל, מים וכדומה, יחודשו עד הפתח של כל אחת מהדירות. בנובמבר 2019 המועצה הארצית קבעה כי תמ"א 38 תוארך רק עד אוקטובר 2022 ולא עד מאי 2025. עוד נקבע שרשויות מקומיות שירצו בכך יוכלו להאריך התמ"א עד מאי 2025 בכפוף לגיבוש תוכנית התחדשות עירונית בשטחן והגשתה לאישור עד מאי 2022. לאחר תום התמ"א חיזוק המבנים יוכל להעשות רק במסגרת אישור תוכנית בנין עיר (תב"ע) ויקוצץ הפטור מהיטלי השבחה הקיים היום.