התחדשות עירוניתמילון מונחיםהַפְקָדַת תָּכְנִית

מילון מונחים

למילון מונחים
הַפְקָדַת תָּכְנִית

לפי חוק התכנון והבנייה, תוכניות המוגשות למוסדות התכנון, בטרם אישורן עוברות הליך הנקרא "הפקדה". משמעות ההליך היא פרסום התוכנית לרבים ולבעלי עניין. פרסום ההפקדה של תוכנית מתבצע בעיתונים, ברשות המקומית שהתוכנית חלה בה, בלוחות מודעות בשכונה, במקומות שבהם נוהגים לפרסם הודעות פומביות. כן מחויבת הוועדה המקומית לשלוח הודעות אישיות לכל בעל מקרקעין שהתוכנית, כולה או חלקה, חלה בשטחו. הליך ההפקדה הוא הליך חשוב מכיוון שהוא מאפשר יידוע של הציבור הרחב, כדי שתינתן לו הזכות לעיין בתוכנית המוצעת ואף להתנגד לה כדי להשפיע על חלקים ממנה או על כולה. מוסדות התכנון חייבים לקרוא את ההתנגדויות ולהתייחס אליהן, אך לא מחויבים לקבל את הנטען בהן.