התחדשות עירוניתמילון מונחיםמַתַּן תּוֹקֵף לַתָּכְנִית

מילון מונחים

למילון מונחים
מַתַּן תּוֹקֵף לַתָּכְנִית

אישור סופי של התוכנית. לאחר שלב הדיון בהתנגדויות, מאשר מהנדס העיר כי התוכנית הנידונה עומדת בעקרונות התכנון שאישרה הוועדה. בשלב זה התוכנית עוברת לשלב ההפקדה ולאחר מכן לשלב מתן תוקף. למתן התוקף ישנם תנאים, כגון פרסום בעיתונות. עד לאישורה הסופי של התוכנית חולפים כמה שבועות, ובתקופה זו אפשר להגיש לבית המשפט צווי מניעה לעצירת אישור התוכנית.