התחדשות עירוניתמילון מונחיםהַקְפָּאָה עַל פִּי סְעִיפִים 78-77

מילון מונחים

למילון מונחים
הַקְפָּאָה עַל פִּי סְעִיפִים 78-77

חוק התכנון והבנייה מאפשר למוסד תכנוני להקפיא מצב קיים בשטח מסוים ולמנוע הוצאת היתרי בנייה באותו מתחם. הרציונל של הוראה זו הוא למנוע קידום של תוכניות קטנות העלולות לסכל קידום תוכנית רחבה יותר על אותו תא שטח. לפי הוראות החוק, את הבקשה להכרזה מכוח סעיפים 78-77 לחוק התכנון והבנייה רשאי להגיש למוסד התכנון מי שיש ביכולתו להפקיד תוכנית – כלומר, מוסדות התכנון האמונים על התוכנית וכן בעלי המקרקעין או מישהו מטעמם. בנושא ההתחדשות העירונית, במקרים רבים הדבר בא לידי ביטוי בהכרזה על הקפאת מצב קיים בשטח נתון מכוח סעיפים 78-77, הנעשית מתוך כוונה שלא להוציא במקום היתרים לפרויקטים קטנים מסוג תמ"א 38 – אלא להמתין לתוכנית מקיפה של פינוי בינוי במתחם רחב או לאישור תוכנית כוללנית אחרת.