התחדשות עירוניתמילון מונחיםעַרְבוּת אוֹטוֹנוֹמִית

מילון מונחים

למילון מונחים
עַרְבוּת אוֹטוֹנוֹמִית

ערבות אוטונומית היא ערבות שמנפיק בנק או גוף פיננסי אחר בהתאם לתנאים המוגדרים בכתב הערבות. היא נחשבת ערבות בטוחה יותר מערבות רגילה שאינה אוטונומית, כי קל לפדות אותה במקרה הצורך. בפרויקט פינוי בינוי או תמ״א 38/2 במסלול הריסה ובנייה נהוג לדרוש מהיזם ערבות אוטונומית להבטחת תשלום שכר הדירה בדיור חלופי במהלך תקופת העבודות ועד השלמת המבנה החדש. קל יותר לבעלי הדירות להפעיל ולחלט כספי ערבות אוטונומית בעת הצורך באמצעות פנייה ישירות לבנק המנפיק. ערבות אוטונומית אינה תלויה בהתקיימות תנאי ההסכם לביצוע הפרויקט בין היזם לבעלי הדירות, אלא רק בתנאי כתב הערבות, ולכן היא מספקת לבעלי הדירות ביטחון גדול יותר מהביטחון שערבות שאינה אוטונומית מספקת.