מילון מונחים

למילון מונחים
בִּטּוּחַ צַד ג'

בכל התקשרות עם יזם או עם קבלן לביצוע עבודות בנייה, מקובל לדרוש אישור מחברת הביטוח כי הקבלן מבוטח בביטוח קבלנים הכולל גם כיסוי לנזק לצד ג׳. בפרויקטים של התחדשות עירונית, בדגש על פרויקטים של תמ״א 38 במסלול חיזוק ועיבוי, כאשר עבודות הבנייה מתנהלות בזמן שבעלי הדירות והדיירים ממשיכים לגור בבניין, ביטוח צד ג׳ מכסה את הקבלן על כל נזק שעלול להיגרם לאנשים ולרכוש במבנה בעת הבנייה ועקב הבנייה. גם בפרויקטים של פינוי בינוי ובפרויקטים של תמ״א 38 במסלול הריסה ובנייה ביטוח זה מספק כיסוי לנזק שעלול להיגרם לרכוש בסביבת אתר הבנייה עקב הבנייה.