התחדשות עירוניתמילון מונחיםהַוַּעֲדָה לְתִכְנוּן מִתְחָמִים מֻעֲדָפִים לְדִיּוּר

מילון מונחים

למילון מונחים
הַוַּעֲדָה לְתִכְנוּן מִתְחָמִים מֻעֲדָפִים לְדִיּוּר

הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ״ל) הוקמה בהוראת שעה זמנית בשנת 2014 כדי לאפשר קידום מהיר של הקמת מתחמי דיור גדולים בידי הממשלה. בשנת 2017 ניתנו לוועדה סמכויות לאשר גם תוכניות פינוי בינוי – ואף להמליץ לשר האוצר להכריז על מתחמים מועדפים לצורך ביצוע פינוי בינוי. בראש הוועדה עומד סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר. הוועדה כוללת 18 נציגים ממשרדי הממשלה, מהשלטון המקומי, מרשות מקרקעי ישראל ונציגי הארגונים הירוקים. לוועדה סמכויות נרחבות, הדומות לאלה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. עם זאת הוותמ״ל יכולה לאשר רק תוכניות המובאות בפניה מגורמים ממשלתיים והכוללות מספר גדול של יחידות דיור. היתרון הגדול במסלול הוותמ"ל הוא לוח הזמנים הקצר לאישור תוכנית לעומת ההליך הרגיל בוועדות המחוזיות.