מילון מונחים

למילון מונחים
שֶׁטַח עִקָּרִי

השטח הבנוי בבניין מחולק לשטחים עיקריים (המשמשים בהתאם לייעוד הקרקע הקבוע בתב״ע) ולשטחי שירות נלווים. בבניין מגורים השטח העיקרי מוגדר כשטח המשמש למטרה העיקרית, שהיא מגורים. ואילו שטחי השירות הם השטחים המשרתים את שטחי המגורים, כגון חדרי מדרגות, מעליות, אשפה, הסקה, חשמל ומים, מקלט או מרחב מוגן קומתי וכן מחסנים וחניה. יוצא דופן הוא שטח הממ״ד, שאמנם שייך לדירה ולרוב משמש למגורים, אך מתוכו, החלק המזערי הנדרש לפי תקנות ההתגוננות האזרחית ייחשב בכל זאת שטח שירות ולא שטח מגורים. אם הוא גדול מהתקן הנדרש, יתרת שטח הממ״ד תיחשב כשטח עיקרי. חישוב מידות השטח משמש לצורך חישוב זכויות הבנייה שניתן לקבל מכוח תב״ע.