התחדשות עירוניתמילון מונחיםקֶרֶן נִהוּל הוֹנִית

מילון מונחים

למילון מונחים
קֶרֶן נִהוּל הוֹנִית

פתרון אפשרי לבעיית ההפרש בין סכום התשלום לוועד הבית בבניין הישן לסכום התשלום לוועד הבית או לסכום דמי הניהול בבניין החדש. קרן ובה מפקיד היזם של תוכנית ההתחדשות העירונית סכום כסף עם אכלוס הדירות בגמר העבודות. סכום הכסף נועד לשמש למימון תחזוקת הבניין החדש או המשופץ. עלות זו גבוהה בדרך כלל מעלות התחזוקה בבניין הישן. גובה הקרן שמקים היזם נתון למשא ומתן בינו לבין בעלי הדירות ובמקרים רבים מחושב כדי שיספיק לכיסוי עלויות התחזוקה בבניין למשך חמש שנים. אך ייתכן שסכום זה יהיה גדול יותר מעלויות התחזוקה או קטן מהן. טרם אושרה חקיקה מפורטת בנושא.