התחדשות עירוניתמילון מונחיםגִּדּוּר אֲתָרֵי בְּנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
גִּדּוּר אֲתָרֵי בְּנִיָּה

ביצוע עבודות בנייה כמו בפרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי או לפי תמ״א 38 מחייב הצבת גדר בטיחות בהתאם להנחיות הרשות המקומית. ביצוע עבודות בהיקף גדול, כמו בפרויקט פינוי בינוי או תמ״א 38/2 במסלול הריסה ובנייה, עשוי לחייב הגשת תוכנית ארגון של אתר הבנייה ושל גידורו, לאחר קבלת היתר בנייה ולפני התחלת עבודות הבנייה. המוסד לבטיחות ולגיהות קבע המלצות בטיחות לשימוש בפרויקטים של תמ״א 38 כדי לצמצם ליקויי בטיחות ופגיעה בעובדים או בבעלי הדירות.