התחדשות עירוניתמילון מונחיםקֶרֶן נִהוּל נִכְסֵית

מילון מונחים

למילון מונחים
קֶרֶן נִהוּל נִכְסֵית

מנגנון אפשרי להשלמה של תשלומי ועד הבית או דמי הניהול בבניין החדש באמצעות נכס שמקצה היזם לבעלי הדירות הוותיקים עם אכלוס הפרויקט והשכרתו. קרן זו יכולה להניב תמורה כספית קבועה שתכסה את עלות ההפרש. לזכות קרן הניהול הנכסית רשומים כמה נכסי נדל״ן מניבים, שההכנסה מהם יכולה לשמש את בעלי הדירות למימון תחזוקת הבניין החדש או המשופץ, שעל פי רוב תהיה יקרה יותר מהעלות של תחזוקת הבניין הישן. גובה הקרן שמקים היזם תלוי במשא ומתן שיתקיים בינו לבין בעלי הדירות. קרן ניהול נכסית יכולה להיות מורכבת מכמה נכסים או מנכס אחד בייעוד מגורים, מסחרי או כל ייעוד אחר שעשוי להניב תשואה. טרם אושרה חקיקה מפורטת בנושא.