התחדשות עירוניתמילון מונחיםרִשּׁוּם דִּירָה בַּטַּאבּוּ

מילון מונחים

למילון מונחים
רִשּׁוּם דִּירָה בַּטַּאבּוּ

רישום דירה בטאבו מוכיח את הבעלות החוקית שלכם על הדירה ומגן עליכם מפני תביעות שונות. רישום הדירה בטאבו מותנה בהשלמת הליך הפרצלציה (חלוקת הקרקע לגושים ולחלקות) וברישום הבית המשותף שבו נמצאת הדירה בטאבו. האגף לרישום והסדר במקרקעין במשרד המשפטים, ה״טאבו״, הוא האחראי לרישום החוקי של הבעלות על כל נכס נדל״ני. חברת הבנייה אחראית להשלמת הפרצלציה ולרישום צו הבית המשותף, ובו תשריט ותקנון, בהתאם להנחיות הטאבו. התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי או תמ״א 38 כוללת בדרך כלל רישום הדירה בטאבו או תיקון של רישום זה, בהתאם למצב הרישום הקיים ולשינויים שנעשו כחלק מהפרויקט. אגרת רישום או תיקון צו בית משותף עומדת על 126 ש״ח, בתוספת 75 ש״ח עבור כל דירה שלא הייתה רשומה בטאבו.