התחדשות עירוניתמילון מונחיםוַעֲדָה מְחוֹזִית לְתִכְנוּן וּבְנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
וַעֲדָה מְחוֹזִית לְתִכְנוּן וּבְנִיָּה

בישראל שבע ועדות המתייחסות לשבעת המחוזות המינהלתיים במדינה. מדובר במחוזות האלו: צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים, דרום ויהודה ושומרון. הוועדה המחוזית היא גוף תכנוני שיפוטי, והיא הוועדה שנמצאת מעל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשויות המקומיות. בסמכותה של הוועדה המחוזית לדון בסוגיות שהוועדות המקומיות אינן יכולות לאשר. בוועדה המחוזית אפשר לאשר סוגיות אלה. בין היתר, הוועדה המחוזית היא שיכולה לאשר שינוי ייעוד של קרקע או מבנה, למשל, או לאשר תוכנית פינוי בינוי. חשוב לציין כי בשנים האחרונות במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה הוגדל כוחן של חלק מהוועדות המקומיות. ועדות שהגדיר מינהל התכנון כוועדות עצמאיות ומוסמכות קיבלו סמכות נרחבת יותר ובין היתר יכולות, נכון להיום, גם לאשר תוכניות פינוי בינוי ללא צורך באישור הוועדה המחוזית. בכל הקשור להתחדשות עירונית הוועדה המחוזית היא שיכולה לאשר תוכנית מתאר להתחדשות עירונית על פי סעיף 23 לתמ"א 38. תוכנית זו קובעת כללים מיוחדים לכל רשות. בוועדה המחוזית 11 נציגי ממשלה, 5 נציגים של רשויות מקומיות או אזוריות במחוז הרלוונטי, נציג רשות מקרקעי ישראל, נציגי ארגוני סביבה ועוד. הוועדות המחוזיות כפופות למינהל התכנון במשרד האוצר.