התחדשות עירוניתמילון מונחיםחֹק הַתִּכְנוּן וְהַבְּנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
חֹק הַתִּכְנוּן וְהַבְּנִיָּה

חוק בספר החוקים של מדינת ישראל המסדיר את הפעילות של מוסדות התכנון בישראל. חוק התכנון והבנייה מתייחס לכל שרשרת התכנון: ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, ועדות מחוזיות, ועדות ערר מחוזיות, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ועוד. במהלך השנים נוספו לחוק עשרות תיקונים, למעלה מ-100 בסך הכול עד היום. חוק התכנון והבנייה קובע הגדרות של תוכניות ושל עניינים אחרים הקשורים לעולם הבנייה והתכנון לצד עבירות ועונשים למי שמפר החוק. לצד חוק התכנון והבנייה ניתן למצוא גם את תקנות התכנון והבנייה, תקנות המשלימות את החוק ומתייחסות בין היתר לסוגיות האלו: פיקוח, רישוי וגם אכלוס.