התחדשות עירוניתמילון מונחיםתַּשְׂרִיט בַּיִת מְשֻׁתָּף

מילון מונחים

למילון מונחים
תַּשְׂרִיט בַּיִת מְשֻׁתָּף

תשריט בית משותף הוא שרטוט או מפה המתארים תיאור גרפי את מבנה הבית המשותף בהתאם לכללים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה ובנוהלי רישום והסדר מקרקעין. התשריט יכלול את פרטי הגוש והחלקה שעליהם נמצא המבנה, את הסביבה הסמוכה למבנה וכן את פרטי כל הדירות והקומות במבנה ואת פרטי הרכוש הצמוד להן (למשל חניות ומחסנים). פרויקט התחדשות עירונית הכולל בדרך כלל שינויים במבנה או בנייתו מחדש מצריך הגשת תשריט בית משותף כחלק מהליך של תיקון רישום הבית המשותף בטאבו.