התחדשות עירוניתמילון מונחיםהָרֵפוֹרְמָה בְּחֹק הַתִּכְנוּן וְהַבְּנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
הָרֵפוֹרְמָה בְּחֹק הַתִּכְנוּן וְהַבְּנִיָּה

שינוי רחב שנעשה בחוק התכנון והבנייה בישראל. הרפורמה בחוק התכנון והבנייה הובילה, בין היתר, להגדלת הסמכויות של ועדות התכנון המקומיות, למשל, בתחום ההתחדשות העירונית, וקבעה לוחות זמנים מוגדרים לאישור תוכניות מסוגים שונים. בזכות הרפורמה, ועדות מקומיות המתנהלות כראוי ושבהן אישרו תוכנית מתאר מקומית רשאיות לאשר כל תוכנית התחדשות עירונית עד להיקף של 400 יחידות דיור. חלק מהוועדות המקומיות אף הוסמכו לאשר תוכניות התחדשות עירונית בהיקף גדול יותר.