התחדשות עירוניתמילון מונחיםפְּרוֹטוֹקוֹל מְסִירָה

מילון מונחים

למילון מונחים
פְּרוֹטוֹקוֹל מְסִירָה

פרוטוקול המסירה הוא מסמך שעליו מחתים היזם או הקבלן את בעלי הדירה בסיום הבנייה. הפרוטוקול מתעד את רשימת כל האלמנטים שבוצעו במהלך העבודות ואת תקינותם או ליקויים שנמצאו בהם בעת סיור ודורשים תיקון. לאחר השלמת ביצוע העבודות בפרויקט התחדשות עירונית, יש לדרוש מהקבלן לערוך פרוטוקול מסירה בסיור בדירה החדשה או המשופצת, ובו ישתתפו בעלי הדירה והקבלן. מומלץ לדרוש מהיזם מראש לערוך גם פרוטוקול מסירה ראשוני לקראת סיום העבודות, בעת שהפועלים עוד נמצאים באתר ויכולים לתקן ליקויים במהירות ובקלות רבה. לאחר תיקון הליקויים שנמצאו בפרוטוקול המסירה הראשוני, יש סיכוי גבוה יותר לביצוע פרוטוקול מסירה סופי חלק יותר.