התחדשות עירוניתמילון מונחיםשַׁמַּאי פִּנּוּי בִּינוּי

מילון מונחים

למילון מונחים
שַׁמַּאי פִּנּוּי בִּינוּי

תפקיד השמאי הוא להעריך שווי של רכוש. בפרויקטים של התחדשות עירונית לפי תמ״א 38, שמאים יכולים לסייע לבעלי הדירות להעריך את ההבדלים בשווי של טיפוסי הדירות השונים הנמצאים בבניין ואף את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט כולו. שמאי בפרויקט מסוג פינוי בינוי נדרש לחשב את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט עבור היזם ועבור בעלי הדירות השונים בהתאם לתקן 21 של מועצת השמאים, לאחר שביקר במקום. במקרה של בעל דירה סרבן, יחשב שמאי פינוי בינוי את הכדאיות הכלכלית של העסקה שהוצעה לבעל הדירה הסרבן ועל בסיס חוות דעתו ניתן יהיה לקבוע אם הסירוב של בעל הדירה הסרבן היה סביר או לא.