התחדשות עירוניתמילון מונחיםהִתְנַגְּדוּת לַתָּכְנִית

מילון מונחים

למילון מונחים
הִתְנַגְּדוּת לַתָּכְנִית

התנגדות היא הליך הקבוע בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, המאפשר לציבור הקשור לתוכנית והרואה עצמו נפגע ממנה להעלות את טענותיו ואת השגותיו כנגדה במטרה להשפיע עליה טרם אישורה. תקופת ההתנגדויות מתחילה לאחר שהתוכנית "הופקדה" ודבר הפקדתה פורסם בעיתונות, בשלט שהוצב במקום ולעתים במכתבים רשומים. תקופה זו נמשכת כחודשיים. במהלך תקופת ההתנגדויות ניתן להציג בפני מוסדות התכנון פגיעות אפשריות מהתכנון המוצע, לבקר אותו ולנסות ולהשפיע עליו בהצגת שיקולים שייתכן וכלל לא נשקלו במוסדות התכנון עד כה.