התחדשות עירוניתמילון מונחיםשֶׁטַח צִבּוּרִי פָּתוּחַ (שצ"פ)

מילון מונחים

למילון מונחים
שֶׁטַח צִבּוּרִי פָּתוּחַ (שצ"פ)

שטח פתוח שאינו בנוי ונמצא בבעלות ציבורית. מדובר בשטח המוגדר כמגרש או כחלקה לרשות הציבור ולרווחתו. דוגמאות לשטח ציבורי פתוח (שצ"פ): גן ציבורי, כיכר עירונית, חורשה, מעבר להולכי רגל ועוד. לשצ"פ סימון מיוחד בתוכניות בניין עיר (תב"ע) והשימוש בשצ"פ בפועל נקבע בכל תוכנית. בתוכניות חדשות מסומנים מראש המגרשים המיועדים לשצ"פ, כדי לשמור על ריאות ירוקות או על מתחמים לשימוש ציבורי במרחב הבנוי. על תחזוקת השצ"פ מופקדת הרשות המקומית, וזאת בניגוד לתחזוקת שפ"פ (שטח פרטי פתוח — שטח לשימוש ציבורי שנמצא בבעלות פרטית) המוטלת על הבעלים הפרטיים.