התחדשות עירוניתמילון מונחיםוַעֲדָה מְקוֹמִית לְתִכְנוּן וּבְנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
וַעֲדָה מְקוֹמִית לְתִכְנוּן וּבְנִיָּה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה היא ועדה תכנונית השייכת לרשות המקומית. היא הנקודה הראשונה בשרשרת של ועדות התכנון. מעל הוועדה המקומית אפשר למצוא את הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ומעליה את המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. ועדה מקומית אחראית לשטח התכנון של הרשות המקומית, ולכל עיר או יישוב גדול ועדה משל עצמם. במועצות המקומיות והאזוריות ניתן למצוא את הוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה, הדומות לוועדות המקומיות אך אחראיות לשטח תכנון הכולל יותר מיישוב אחד. חברי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הם נבחרי ציבור, וישיבות הוועדה פתוחות לציבור הרחב. חלק מהרשויות המקומיות אף משדרות את דיוני הוועדה בשידור חי באינטרנט. בכל הנוגע להתחדשות עירונית, הוועדה המקומית היא שמטפלת בבקשה הראשונית המוגשת, אם בתמ"א 38 ואם בפינוי בינוי. הוועדה המקומית היא המוסמכת לאשר סופית היתר לתמ"א 38, אך במקרה של פינוי בינוי התוכנית זקוקה גם לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, למעט במקרה שוועדה המקומית היא עצמאית ומוסמכת. ועדה מקומית עצמאית ומוסמכת היא ועדה העומדת בקריטריונים שקבע מינהל התכנון. הקריטריונים האמורים כוללים התייחסות להתנהלות הוועדות בכמה פרמטרים — היערכות (היכולת לבצע משימות), ביצוע (עמידה בלוחות זמנים ועמידה בדרישות החוק) ואיכות (בחינת ההחלטות המתקבלות ותרומתן לתושבי הרשות). חשוב לציין כי ההסמכה מוגבלת בזמן, ולאחריו ייבחנו שוב הקריטריונים האמורים. נכון להיום יש 25 ועדות מקומיות עצמאיות מוסמכות. בין הסמכויות הנוספות שיש לוועדה העצמאית המוסמכת אפשר למצוא את אלו: אפשרות להגדלת שטח לצורכי ציבור על חשבון שטחי ציבור אחרים; הוספת שימושים לצורכי ציבור והגדלת השטח המותר לבנייה באמצעות הוספת מבני ציבור; הגדלת שטח לבנייה בייעודים שונים; הגדלה משמעותית של זכויות בנייה (ב-30% -100%) במגרשים המיועדים למגורים; תוספת שטחי בנייה לתעסוקה ולמלונאות; הגדלת שטח המיועד לבנייה תת קרקעית ועוד.

להסבר נוסף ולעוד פרטים על אודות הוועדות המקומיות באתר מינהל התכנון לחץ כאן.

לרשימת הוועדות העצמאיות המוסמכות באתר מינהל התכנון לחץ כאן.

להסבר נוסף על אודות הסמכת ועדות מקומיות לחץ כאן.