התחדשות עירוניתמילון מונחיםעֲתִירָה מִנְהָלִית

מילון מונחים

למילון מונחים
עֲתִירָה מִנְהָלִית

עתירה שניתן להגיש לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. כל אדם יכול להגיש עתירה מינהלית נגד גוף שלטוני, רשות מקומית וגוף ציבורי. הרציונל של עתירה מינהלית הוא כלי שניתן לאזרח כדי לנסות ולשנות החלטה שניתנה בנושא מסוים. בין היתר ניתן להגיש עתירה מינהלית כנגד החלטה של ועדה מקומית לתכנון ולבנייה או החלטה של ועדת ערר שהתקבלה בנושא תכנוני מסוים.