מילון מונחים

למילון מונחים
כְּתָב שִׁפּוּי

כתב שיפוי הוא מסמך ובו גורם אחד מסיר מעצמו אחריות לתשלום וקובע כי האחריות תעבור לגוף אחר. לדוגמה: נניח שקבלן מקבל אישור לתוכנית בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, וכנגד תוכנית הבנייה מוגשת תביעה בנוגע לירידת ערך של נכס אחר הנמצא בסמוך. התביעה תוגש לרשות המקומית, וזו תדרוש מהיזם כתב שיפוי, שיקבע כי אם התביעה לפיצוי תימצא מוצדקת, היזם הוא שיישא בתשלום ולא הרשות המקומית. מסיבה זו דורשות הרשויות המקומיות כתבי שיפוי בשלבים מוקדמים של הפרויקט.