מה קורה עם תמ"א 38? יומן אירועים מתעדכן מאז ההכרזה על הרצון לבטל התוכנית

סיפורי התחדשות עירונית/עיצוב תמונה:אפרת לוי
סיפורי התחדשות עירונית/עיצוב תמונה:אפרת לוי

05-11-2019 - יום ג' - המועצה הארצית אישרה שתמ"א 38 תוארך רק עד אוקטובר 2022

המועצה הארצית לתכנון ובניה קיבלה את המלצות הולנת"ע (הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים) ואישרה כי תמ"א 38 תוארך רק עד אוקטובר 2022 ולא עד מאי 2025. במהלך הדיון עלתה הצעה להאריך את תמ"א 38 בעוד 5 שנים ולחלופין רק בשנה אחת. בסופו של דבר, הוחלט על כשלוש שנים במסגרתם תינתן האפשרות להמשיך ולקדם פרויקטים. רשויות מקומיות שירצו בכך יוכלו להאריך התמ"א עד מאי 2025 בכפוף לגיבוש תוכנית התחדשות עירונית בשטחן והגשתה לאישור עד מאי 2022. לאחר תום התמ"א חיזוק המבנים יוכל להעשות רק במסגרת אישור תוכנית בנין עיר (תב"ע) ויקוצץ הפטור מהיטלי השבחה הקיים היום. 

לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

24-10-2019 - יום ה' - העמקה בהמלצות הולנת"ע מעלה כי יישום תמ"א 38/1 עשוי להצטמצם

הולנת"ע (הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים) המליצה למועצה הארצית על הארכת תמ"א 38 עד לאוקטובר 2022, אולם עיון בהמלצה המלאה מעלה כי ייתכן ויישום של תמ"א 38 במסלול חיזוק היסודות ותוספת קומות יוגבל. הסיבה היא שבמהלך הדיונים על עתיד תמ"א 38 עלו טענות כי מסלול זה של תמ"א 38 אינו מעניק את הכיסוי המלא בפני רעידות אדמה. במסגרת הדיון המליצו חברי הולנת"ע כי בקשה להיתר במסלול תמ"א 38/1 תיבחן על ידי מהנדס הרשות הרלוונטית שיכריע האם החישובים ההנדסיים מספקים. עובדה זו עשויה לגרור מצב בו מספר הפרויקטים שיאושר במסלול זה יתמעט משמעותית.

לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

22-10-2019 - יום ג' - הולנת"ע המליצה: הארכת תמ"א 38 בשלוש שנים ושינוי התווה לאחר מכן.

הולנת"ע (הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים) המליצה למועצה הארצית על הארכת תמ"א 38 עד לאוקטובר 2022. עד אז תתאפשר הגשת בקשות להיתר בשני מסלולי התב"ע כרגיל. במקביל, יקודם שינוי חקיקה בחוק התכנון והבנייה שיקבע כי פרויקט חיזוק או הריסה ובניה נקודתי יהיה חייב באישור תב"ע (תוכנית בניין עיר) לעומת המצב הנוכחי המחייב רק בקשת היתר בניה. לוועדות המקומיות יינתנו סמכויות נוספות ואישור תב"ע לחיזוק יהווה גם מתן היתר בניה. עוד הומלץ כי התוכנית החדשה תכלול גם היטלי השבחה וזאת בניגוד לפטור שניתן היום, אולם טרם נקבע שיעור ההיטל.

 לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

06-10-2019 - יום א' - הסכמה רחבה על שינוי משמעותי בתמ"א 38

תמ"א 38 תסתיים בעוד 3 שנים, באוקטובר 2022, כך נקבע בישיבה שבה השתתפו כל הגורמים הממשלתיים המעורבים בתוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. ההסכמה הזו דורשת אמנם החלטה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואולם רוב הגופים שמרכיבים את המועצה, שותפים להחלטה. אין עדיין הסכמה על הוראות מעבר או למה תהפוך התמ"א בשלב מאוחר יותר וכיצד יחוזקו מבנים ישנים והדברים ייקבעו בהמשך. בין היתר, דובר כי במתווה החדש ייבחן תיקון חקיקה שיאפשר מתן היטל השבחה חלקי לרשויות, בנוסף, סוכם כי יקודם תיקון חקיקה בנוגע להקמת קרן ייעודית למימון חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בפריפריה. כמו כן, ייבחן נושא הסבת התמ"א מתוכנית מתאר ארצית לתוכנית בניין עיר, באחריות הרשויות המקומיות. עוד הוחלט כי פרוייקטים של תמ"א המקודמים כיום במוסדות התכנון לא ייפגעו ובהמשך יקבעו הוראות מעבר שיגדירו את פרק הזמן להגשת בקשות חדשות.

 לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

27-08-2019 - יום ג' - היועץ המשפטי לממשלה נגד עמדת עיריית רמת גן

היועץ המשפטי לממשלה התייחס למדיניות של עיריית רמת גן הנוגעת לתמ"א 38 וקבע כי מדובר במדיניות שאינה סבירה ונוגדת את מטרת תמ"א 38. נציין כי היועץ המשפטי לממשלה נדרש לנושא במסגרת עתירה שהוגשה לבית המשפט על ידי קבלנים כנגד המדיניות החדשה שהושקה לאחר הבחירות המקומיות, מדיניות שצמצמה כמעט לגמרי את האפשרות ליישום תמ"א 38 בעיר. "מדיניות הוועדה המקומית שבנדון, לפיה לא יאושרו בקשות להיתר אלא במקרים חריגים ביותר, אינה עולה בקנה אחד עם הוראות התמ"א אותה היא אמורה ליישם. מדיניות זו אינה סבירה ואינה מידתית", כך בחוות הדעת שנשלחה מטעם היועמ"ש לבית המשפט.

לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

08-08-2019 - יום ה' - ראשי ענף הבניה נגד ביטול תמ"א 38

ראשי ענף הבניה ערכו כינוס וגיבשו מסמך עקרונות המפרט את הסיבות מדוע אין לבטל את תמ"א 38. בין הסיבות בהן נקטו הגופים השונים, בראשם הקבלנים, אפשר למצוא טענה כי אין לבטל את התוכנית עד שלא יימצא תחליף לחיזוק ומיגון דירות בבניינים ישנים. במקביל נטען כי ביטול התמ"א יפגע גם בהיצע הדירות החדשות כמו גם באלפי עובדים בענף הבנייה כולו שתמ"א 39 כבר חלק בלתי נפרד ממנו.

-------------------------

04-08-2019 - יום א' - מכתב למועצה הארצית

לשכת עורכי הדין דורשת דיון דחוף במועצה הארצית כדי להבהיר מה עתיד התוכנית. "הודעת מנהל התכנון גורמת לכאוס בוועדות המקומיות, כאשר אלה מבינן המעוניינות לבטל את קידום הפרויקטים מסוג תמ"א 38 עלולות להקפיא את הליכי הרישוי בבקשות להיתרים על פי תמ"א 38 ובכך ליצור עצירה מיידית דה-פקטו של כל התחום עד לחודש מאי 2020", כך במכתב שנשלח ליו"ר המועצה הארצית. "נוכח חשיבות הנושא והחשש מהקפאה מיידית של התחום כתוצאה מהמצב שנוצר כאמור, ישנה חשיבות רבה לקיים דיון דחוף ככל הניתן ולהסיר את חוסר הוודאות".

 לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

28-07-2019 - יום א' - ישיבה של מטה הדיור

בישיבה שהתקיימה במטה הדיור באוצר ועסקה בעתיד תמ"א 38 אמר יו"ר מטה הדיור כי הוא תומך בהארכת תמ"א 38 בניגוד לעמדת מינהל התכנון. "לאחר ששמעתי את כל הגורמים הרלוונטיים", כך בילסקי בדיון, "הגעתי למסקנה כי לא ניתן לבטל את תמ"א 38 בשלב זה. בכוונתי כיו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה לבחון הארכת תמ"א 38, תוך הקמת צוות, שיכלול את נציגי מרכז השלטון המקומי, שיביא הצעות והמלצות על מנת לשפר את הליכי ההתחדשות העירונית בישראל".

 לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

08-07-2019 - יום ב' - אוניברסיטת בר אילן

במטה הדיור באוצר מרגיעים את הרוחות ואומרים שלא מדובר בהחלטה של מינהל התכנון לבדו. סגנית ראש מטה הדיור אמר בכנס שעסק בתמ"א 38 כי: "מי שיקבע בסוף זה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ומטה הדיור יגיש את עמדתו בנושא בעוד שבועיים. מה שברור הוא שתמ"א 38 לא תיעלם ביום אחד". חשוב לציין שראש מטה הדיור הוא גם יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה.

 לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

03-07-2019 - יום ד' - ירושלים

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מתעוררת וטוענת שלא כולם בעד ביטול התמ"א: "שלל גורמים ממשלתיים מעורבים בקבלת החלטה מעין זו, ורובם אינם מחזיקים בעמדה הדומה לזו של מנהל התכנון", כך אמרו היום ברשות להתחדשות עירונית בעקבות הצהרות מנהל התכנון. על פי התייחסות הרשות הממשלתית טרם התקיים דיון מסודר בנושא ולא כולם סבורים כי יש לבטל את תמ"א 38. 

-------------------------

02-07-2019 - יום ג' - תל אביב

מכתב של המחלקה המשפטית במינהל התכנון מאשר את האמירה על קץ תמ"א 38 ואף מוסיף תאריך. לאחר שבפורום מקרקעין בלשכת עורכי הדין פנו למינהל התכנון וטענו שהאמירה על ביטול התמ"א מופרזת ולא ניתן לבטלה כל כך בקלות, נשלח מכתב תשובה מהמחלקה המשפטית של מינהל התכנון. במכתב זה עמדת מינהל התכנון הייתה אפילו נחרצת יותר וחזרה על אותה אמירה, אך הפעם עם תאריך. על פי המכתב, במאי 2020 מינהל התכנון לא ימליץ על המשך תמ"א 38. ככל הנראה יהיו הוראות מעבר.

  לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

-------------------------

24-06-2019 - יום שני - תל אביב

מנהל מינהל התכנון דלית זילבר אמרה בכנס שתמ"א 38 סיימה את דרכה. "תמ"א 38 היא מוגבלת ואנחנו בוחנים אותה מחדש", כך מנהלת מינהל התכנון זילבר. "התכנון הנקודתי לחידוש בניין הוא לא פיתרון לכלום והוא עושה נזק. לכן יצאנו למכרז גדול, לתכנון של שכונות גדולות ומרכזי ערים ברשויות מקומיות, כדי שהעיר תוכל לקבל כל מה שסביבה עירונית נכונה צריכה. ולכן מבחינתנו תמ"א 38 בקונסטלציה הנוכחית מסיימת את הדרך".

  לקריאת הידיעה הרלוונטית בגלובס לחץ כאן.

 

 

 

 

 

אנחנו כאן לעזור לכם

בהכנת המדריך הושקעו מאמצים ומשאבים רבים אולם מדובר בתחום דינאמי שעובר שינויים. במידה ותרצו לעדכן אותנו בפרטים חשובים שלא מופיעים או להעיר ולהאיר בנוגע לתוכן הקיים אנא כתבו לנו.