שותפים מקצועיים

מינהל התכנון באוצר

מנהל התכנון במשרד האוצר הוא הגורם האחראי במדינת ישראל על גיבוש מדיניות תכנון ארצית בנושאים שונים. מינהל התכנון יוזם ומקדם תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות. מפעיל את מוסדות התכנון הארציים; מטפל בתכניות מפורטות; מכין ומקדם תקנות מתוקף חוק התכנון והבנייה. בתחום ההתחדשות העירונית אחראי מינהל התכנון על הפן התכנוני והתווית מדיניות.

לאתר הרשמי
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מובילה את הטיפול בנושא ההתחדשות העירונית בכל הארץ, באמצעות החייאת הרקמה הוותיקה לצד החדשה הן מההיבט הסביבתי והן מההיבט החברתי. הרשות פועלת כדי להסיר חסמים ומובילה הצעות חקיקה, מסייעת במימון תכניות, מלווה מקצועית וחברתית את הדיירים ומנגישה מידע לציבור תוך שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והיזמים, בעזרת המינהלות העירונית הפועלות תחתיה.

לאתר הרשמי
עמותת מוזאיקה

עוסקת בגישור וייעוץ חברתי בתהליכי התחדשות עירונית. אנשי העמותה מסייעים לשפר את הערך החברתי והקהילתי של תהליכי התחדשות עירונית לכל רוחב העשיה בתחום זה - בייעוץ למשרדי ממשלה ועיריות, בליווי מינהלות עירוניות, בהכשרת אנשי מקצוע, במתן מידע לתושבים ובליווי מתחמים.

לאתר הרשמי
החממה החברתית בטכניון

החממה החברתית אמונה על הטמעת סדר יום חברתי ומתודולוגיות מבוססות אנשים במכון הטכנולוגי בישראל, הטכניון. מטרת החממה היא להפוך את המחויבות לשינוי חברתי לחלק אינטגראלי של הזהות המקצועית של צוות עובדי הטכניון, הסגל האקדמי והבוגרות והבוגרים.

לאתר הרשמי
מרכז הגר

הוקם על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור וההתחדשות העירונית ולקדם מדיניות שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה. פועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב באמצעות מחקר אקדמי יישומי, גיבוש הצעות חקיקה, פיתוח כלי מדיניות חדשים וליווי פרויקטים 'מחוללי שינוי' בתחום הדיור וההתחדשות העירונית".

לאתר הרשמי