x

שיתוף הפרויקט

סגור
22

שמעון ריקלין

ערוץ 20

 - שמעון ריקלין / צילום: אלון רון
מאת: ענת ביין-לובוביץ'

שמעון ריקלין הוא איש תקשורת מערוץ 20 המזוהה עם הימין ונחשב לעיתונאי הבית של משפחת נתניהו ומי שמגן בחירוף נפש על האיש ומדיניותו. כפועל יוצא הוא הוא מנופף במיתוג של "מי שבא לאזן את התקשורת השמאלנית" ואנשי התקשורת לא מפסיקים להתנגח בו ולהציגו כעיתונאי חצר וכדובר מטעם.

ריקלין ספג הרבה ביקורת כשקיים ראיון מלא חנופה עם אשת ראש הממשלה שרה נתניהו. הוא גם היה זה שקיבל ראיון מנתניהו והקפיד שלא להקשות עליו בשאלות כשתקף באופן בוטה את התקשורת הישראלית. נדמה כי בשנה האחרונה ערוץ 20 תפס את מקומו של "ישראל היום "בתפקיד כלי התקשורת של נתניהו וריקלין את תפקיד "מראיין הבית" - תרתי משמע.