x

שיתוף הפרויקט

סגור
מאת: ענת ביין-לובוביץ'

אמירותיו של אברי גלעד, החורגות מהפוליטקלי קורקט מעוררות לא אחת ויכוחברשתות החברתיות, אבל השנה הוא הצליח לעורר סערה גדולה במיוחד כשאמר במהלך תוכניתו "לא נהיה יהודונים" והגדיל לעשות כשעודד בשידור אלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים והצדיק פעולות נקמה.

"יופי שמתנחלים עשו באלגן בכפר. לפעמים צריך להפגין נוכחות אלימה", אמר ועורר סערה. אלפי תלונות נשלחו לרשות השנייה שגינתה בתגובה האמירות. במכתב של נציב תלונות הציבור נאמר כי טוב היו לו הדברים לא היו נאמרים. גלעד מצידו משוכנע כנראה שרודפים אותו בתקשורת רק בגלל דעותיו הימניות- רק לאחרונה הוא קבל על כך שהתוכנית שלו לא מועמדת לפרס האקדמיה לטלוויזיה כי הוא ימני.