תקנון פרויקט "נקודת מפגש"

פעילות פרויקט " נקודת מפגש " (להלן: "הפרויקט"), הינה במסגרת סיוע ותרומה לקהילה לנערות ישראליות בנות 16- 17, לשם קירובן לעולם ההיי טק והטכנולוגיה, במסגרת פעילות עיתון העסקים "גלובס", שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס"), ובשיתוף עם חברת "אלביט".


במסגרת הפרויקט, תינתן פגישת יעוץ ללא תשלום לנערות כאמור, בנושאי אפשרות קריירה עתידית בתחום הטכנולוגיה/ הייטק.
לשם כך נרתמו מנהלות בכירות מהמשק הישראלי, אשר יפגשו את הנערות שייבחרו לפרויקט.


בסה"כ ייבחרו לפרויקט 50 נערות מכל רחבי הארץ.


פגישת היעוץ תתקיים לכל נערה עם אחת מהמנטוריות שנבחרו לפרויקט, באחד ממשרדי חברת "אלביט", בערים רחובות, נתניה או חיפה.


משך הפגישה כשעה. הורי הנערות מוזמנים להצטרף לפגישה, בהתאם לשיקול דעתם.


נערות (להלן: "המשתתפת") שיהיו מעוניינות להשתתף בפרויקט ימלאו טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי זהות המשתתפת/ תחומי הלימוד של המשתתפת, ותחומי ההתענינות שלה.

טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.

הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס וחברת "אלביט", והם יבצעו את הקישור עם היועצת המתאימה, ככל שהדבר מתאפשר.

מובהר עם זאת כי מספר המקומות למשתתפות בפרויקט הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפת שתמלא פרטים תוכל לקבל ייעוץ.
כמות הייעוצים מוגבלת לכל יועצת, וכן מוגבלת כמות היועצות התורמות לפרויקט מזמנן.

אנו בגלובס מקווים כי יועצות נוספות יצטרפו ויתרמו מזמנן במהלך הפרויקט.


לאחר קבלת הבקשה, יפעל כאמור הפורום המנהל בניסיון לקבוע למשתתפת פגישה עם היועצת המתאימה, במיקום ובמועד נוחים ליועצת.


חשוב להדגיש כי נדרש אישור הורי המשתתפת (להלן: " ההורים ") לתקנון זה ולהשתתפות בתם בפרויקט .


ידוע למשתתפת ולהורים והם מאשרים כי גלובס, הפורום המנהל והיועצת אינם אחראים על תוכן היעוץ הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והקישור ליועצת ניתן ונעשה ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בקידומן של נערות ישראליות לתחום הטכנולוגיה וההיי טק, ללא תשלום.

גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות הפורום המנהל של הפרויקט והיועץ לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתתפת, ההורים ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או היעוץ הניתן במסגרתו.
כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.


הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר המשתתפות שיצטרפו לפרויקט ומספר היועצות שיסכימו לתרום מזמנם לפרויקט.


המשתתפת וההורים מאשרים בזה כי הפרטים שאותם ימסרו במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. המשתתפת וההורים מאשרים כי לא יבואו אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל ו/או היועצת ו/או חברת אלביט, בכל טענה בקשר לפרויקט.


תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס בכתובת: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038

בהשתתפותי בפרויקט אני מאשרת את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר 

תקנון
X

שיתוף

סגירה