בשיתוף:
בנק מזרחי טפחות מתמקד במהלך השנים האחרונות במגזר העסקי בכלל ובמגזר ה-MM בפרט / צילום: Shutterstock

מגזר ה-MM ממנועי הצמיחה של הכלכלה הישראלית

בנק מזרחי טפחות מתמקד במהלך השנים האחרונות במגזר העסקי בכלל ובמגזר ה-MM בפרט, מתוך כוונה לתמוך בצמיחתם של העסקים הללו ולספק להם, לאורך זמן, את מכלול השירותים הבנקאיים הנדרשים להם.

כחלק מהמהלך הבנק השקיע בשנים האחרונות וימשיך להשקיע בעתיד בהכשרת בנקאים והתאמתם לתחום העסקים, הגדלת מספר הסניפים העסקיים, פיתוח והתאמה של מוצרים ייחודיים לעסקים וכן פיתוח ושיפור תשתיות טכנולוגיות והערוצים הישירים.

הטיפול בלקוחות ה-MM מבוצע בסקטור עסקים, המשויך לחטיבה העסקית.

הסקטור כולל 3 מוקדים בפיזור גאוגרפי - צפון, מרכז ודרום על מנת לאפשר תמיכה מיטבית בלקוחות - וכן תומך בלקוחות באמצעות עשרות סניפים עסקיים הפרוסים בכל הארץ.

מוקדי העסקים אחראים על ניהול קשרי הלקוחות וכן על גיוס לקוחות חדשים. יחידה נוספת בסקטור אחראית על תהליך חיתום האשראי.

אחד היתרונות הייחודיים של בנק מזרחי טפחות, הוא לספק ללקוח את הערך המוסף הגבוה ביותר, מתוך כוונה ללוות אותו לאורך תהליך הצמיחה וההתפתחות ולייצר מערכת יחסים ארוכת טווח.

על מנת לתמוך בכך, אנו מציידים את הבנקאים העסקיים שלנו בכלים המתאימים, בדגש על רמת מקצועיות גבוהה ויכולת לייצר פתרונות מימוניים, כלכליים ופיננסיים.

בעת המפגש עם הלקוח, מעבר לאשראי ופקדונות, שהם מוצרים בסיסיים, הבנקאיים שלנו הוכשרו לאתר את הצורך של הלקוח העסקי במוצרים ושירותים בנקאיים נוספים כגון: עסקאות הגנה וגידור, מוצרי יבוא ויצוא (תשלומים, א.ד), עסקאות מימון יבוא, מימון יצוא לזמן בינוני וארוך בתמיכה של חברות ביטוח מקומיות/בינלאומיות, עסקאות נכיון ופקטורינג, הוצאת ערבויות בינלאומיות מכל הסוגים - בארץ ובחו"ל תוך ניצול הקשרים העסקיים של הבנק עם עשרות בנקים ברחבי העולם.

בשנה האחרונה, במהלך משבר הקורונה, התמודדו עסקי ה-MM עם תקופה מאתגרת ביותר. מובן שהיו ענפי משק שנפגעו יותר מאחרים, במיוחד ענפי התיירות, תעופה, מסעדנות, מסחר אוף-ליין ועסקים נוספים שהתקשו לפעול במהלך הסגרים והמגבלות שהוטלו ע"י הממשלה. יחד עם זאת, מדובר בדרך כלל בעסקים שפיתחו עמידות מסויימת שאיפשרה להם להחזיק מעמד.

כמובן שהבנק סייע לחלק ניכר מהלקוחות באמצעות העמדת הלוואות בערבות מדינה מקרן הקורונה, דחיית תשלומים ופתרונות נוספים לשיפור תזרימי המזומנים כגון פקטורינג לקוחות. לעניין זה נציין כי נתח הבנק בהלוואות קרן הקורונה שהועמדו למגזר העסקי עולה באופן משמעותי על חלקו במערכת הבנקאית.

חלק ניכר מעסקי ה-MM הינם יבואנים ויצואנים, וגם בגזרה הזו חלו בשנה האחרונה מספר מאפיינים ייחודיים לתקופה:

- לא מעט עסקאות יבוא ויצוא של ציוד ומיגון רפואי כגון מסכות, כפפות וכו' בהקפים משמעותיים

- עליה משמעותית בעלויות ההובלה האוירית והימית, במיוחד ממדינות המזרח הרחוק

- ייסוף חד בשער החליפין (שהתמתן בתחילת 2021) אשר השפיע לרעה על היצוא

- שינויים בשיטות התשלום של יבואנים לאור עליה ברמת הסיכון של הספקים

- גידול חד בעסקאות נכיון והקדמות תשלום, לאור הצורך בשיפור תזרימי המזומנים

וכמובן - הסכם השלום עם האמירויות שעתיד לייצר הזדמנויות עסקיות רבות בעתיד, הן עבור יצואנים ישראלים והן עבור משקיעים מהאמירויות.

יהיה מעניין לראות מה יקרה ביום שאחרי משבר הקורונה. אנו סבורים שבתקופה הראשונה שתארך מספר חודשים, המשק הישראלי יהנה מביקושים גבוהים בענפים שנפגעו (בידור, תיירות פנים, מלונאות, מסעדנות) וזאת עד למועד בו תתאפשר יציאה נוחה לחו"ל.

אנו מקווים שמצב זה יאפשר למגזר ה-MM להתאושש ולכסות על ההפסדים שנגרמו בעקבות המשבר. כמו כן, לא מן הנמנע שנראה מספר גבוה מהרגיל של עסקים חדשים שיקומו ביום שאחרי.

כתבות

לכל הכתבות

המפגשים הבאים

לכל המפגשים

Show me the Money: איך בוחרים את אפיק הצמיחה המתאים?

הדרך לצמיחה עסקית והרחבת הפעילות עוברת דרך גיוס הון, בין אם באמצעות מימון, מיזוג ורכישה או הנפקה. מהם האפיקים המתאימים לעסקים בינוניים וכיצד תבחרו בניהם?

מתי

12.4.2021

משך

17:00
לפרטים והרשמה