בשיתוף:
איך זה שנותר לנו בכיס כל כך מעט / צילום: Shutterstock

איך זה שנותר לנו בכיס כל כך מעט / צילום: Shutterstock

יש רווח, אין כסף ?

רואה החשבון שלכם אומר לכם שהרווח גבוה השנה ולכן אתם חייבים במס, בעוד אתם שואלים את עצמכם: אם הרווחנו כל כך הרבה, איך זה שנותר לנו בכיס כל כך מעט מזומן? התרחיש הזה מוכר לכם? קראו וגלו היכן נמצא כל הכסף שהרווחתם.

בעסקים רבים, המצב הנפוץ הוא שהכסף נמצא בהון החוזר של העסק, כלומר ביתרות מאזניות כמו חוב לקוחות, מלאי, חוב לספקים, הלוואות לזמן קצר, חוב לעובדים, חוב לרשויות המס ועוד. הון חוזר נקי מתקבל כשמפחיתים את ההתחייבות השוטפות בחברה מהנכסים השוטפים בחברה. אם אינכם בטוחים כיצד מחושב ההון החוזר בעסק שלכם, תוכלו לבדוק את גובה ההון החוזר בעסק יחד עם רואה החשבון שלכם. משמעות ההון החוזר היא כמות הכסף המשמשת את החברה בפעילותה השוטפת. ההון החוזר הינו מקור הכסף הזמין ביותר בעסק וגם הזול ביותר.

מדוע ההון החוזר הוא מדד שחשוב שכל בעל עסק או חברה יכירו?

ביטוי מוכר בעסקים הוא - Cash Is King (המזומן הוא מלך) - כל עסק חייב להחזיק מאגרים של כסף מזומן אשר למעשה מהווה את החמצן בעסק. הכסף עובר תהליך דומה בכל עסק: כסף נכנס, עובר דרך העסק ויוצא החוצה. כשסכום הכסף שנכנס לתוך העסק גבוה יותר מהכסף שיצא ממנו בתהליך, העסק רווחי ומניב עודפי כסף המאפשרים התרחבות. עסק לא רווחי שמפסיד כסף עלול להגיע למצב שאינו מייצר די מזומנים להמשך פעילותו השוטפת עד כדי סגירה.

מנהלי כספים ומנכ"לים מייחסים חשיבות עליונה לרמת ההון החוזר, שגדל או קטן בהתאם לרמת המכירות. מעט מדי הון חוזר עלול להעמיד את החברה במצב בו היא לא תצליח לשלם את חשבונותיה השוטפים או לנצל הזדמנויות עסקיות להשקעה. מנגד, יותר מדי הון חוזר יכול לאותת על צמצום ברווחיות במצבים בהם צריך לממן את ההון בצורה כזו או אחרת, בדרך כלל בעזרת אשראי בנקאי נושא ריבית, שטרי הון או הלוואות בעלים.

אי אפשר לעסוק בהון חוזר מבלי להזכיר את המלאי, שהינו מרכיב עיקרי בהון החוזר ומשפיע ישירות על האיתנות הפיננסית והתזרימית של החברה. כמו בהון חוזר בכללותו, גם בהערכת המלאי יש לבחון את האיזון המיטבי בין יותר מדי למעט מדי. מצד אחד, מלאי רב פותר בעיות עסקיות - החברה מסוגלת למלא את ההזמנות של הלקוחות ללא עיכובים, המלאי משמש כבולם זעזועים נגד הפסקות בייצור או הפרעות בייבוא של חומרי גלם במצבים של משבר ביטחוני, מגיפה עולמית והתייקרות במטבע זר. מצד שני, כל פריט במלאי חייב להיות ממומן ושווי השוק של המלאי עצמו עשוי לרדת בעודו יושב על המדפים. הפחתת ערך המלאי מפחיתה את הרווח החשבונאי ואת ההכנסה החייבת במס.

תכננו נכון את המלאים ואת ההון החוזר בעסק או בחברה שלכם, ככל שתעשו זאת באופן יעיל ומדויק יותר כך תשיגו נזילות רבה יותר, כמות הכסף הפנוי תגדל, תצמצמו חשיפה לסיכונים עסקיים, תבטיחו תשואה גבוהה יותר למשקיעים על כספם ותיהנו משפע כלכלי מתמשך.

* תוכן זה נועד להקנות מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.

כתבות

לכל הכתבות