x

שיתוף הפרויקט

סגור
43

פרופ' מונא חורי כסברי

דקאנית בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

מונא חורי כסברי / צילום: איל יצהר

43 | נשואה ואם לשניים | תארים ראשון, שני ושלישי באוניברסיטה העברית

43 | נשואה ואם לשניים | תארים ראשון, שני ושלישי באוניברסיטה העברית

נימוקים לבחירה

עשתה היסטוריה כשהתמנתה לדקאנית הערבייה הראשונה

המסלול המהיר | עמרי זרחוביץ'

בסוף יולי הודיעה האוניברסיטה העברית על מינויה של פרופ' מונא חורי כסברי לדקאנית הערבייה הראשונה בישראל, של בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית. חורי כסברי מוערכת מאוד באוניברסיטה, וועדת האיתור בחרה בה לתפקיד פה אחד. זו אינה נקודת הציון הראשונה שלה: היא הפכה לפרופסורית בגיל הצעיר אי פעם באוניברסיטה. מחקריה עוסקים באלימות בכלל, ובבתי הספר בפרט, וכעת היא עובדת על שלושה מהם במקביל.

המסלול המהיר של חורי כסברי ומינויה לדקאנית בולטים במיוחד על רקע השיעור הנמוך של ערבים בין חברי הסגל האקדמי. באוניברסיטה העברית כולה יש רק 14 חברי סגל מהחברה הערבית - פחות מ-2%.

חורי כסברי מגיעה ממשפחה נוצרית וגדלה בוואדי ניסנס בחיפה. היא למדה בתיכון יוקרתי, אך למשפחתה לא היה את הכסף הדרוש ללימודים, והיא נאלצה לשטוף את הכיתות כדי לממן את לימודיה. כיום היא משמשת כיו"ר ועדת ההיגוי לתקווה ישראלית באקדמיה, ולא מהססת להתבטא לגבי מצבם של האזרחים הערביים והיותם אזרחים סוג ב'.

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2019? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?