x

שיתוף הפרויקט

סגור
41

ד"ר אסנת לב ציון קורח

מנהלת 'אסף הרופא'

אסנת לב ציון קורח / צילום: איל יצהר

50 | נשואה ואם לארבעה | דוקטור לרפואה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת תל אביב

50 | נשואה ואם לארבעה | דוקטור לרפואה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת תל אביב

נימוקים לבחירה

מנהלת בית החולים הרביעי בגודלו במערכת הממשלתית. תחת אחריותה כ-4,000 עובדים

להיות מנהלת בית חולים. "צריך לזכור שהתפקיד לפעמים מאוד מבלבל. זה ברמה של ההתייחסות אליך, בוודאי כשאתה רופא בכיר והמטופלים מסתכלים עליך בהערצה. צריך לזכור צניעות מהי.

"אני מסתובבת הרבה בבית החולים, אנשים פונים אליי, ומדברים על הבעיות שלהם. אני גם יושבת בחדר אוכל עם מי שיוצא. ההקשבה נעשית גם בתהליך מסודר - יש פורומים של רופאים בכירים, של מתמחים, ושל שיחה פורמלית. בכל חודש אני עורכת יום הולדת עם המתמחים והמומחים שנולדו באותו החודש. זו שעה כיפית לא פורמלית, שבה מדברים על בית החולים וגם על דברים אישיים. העובדים מגלים דברים חדשים אחד על השני, וזה בעיקר מאפיין גברים שיכולים לעבוד ביחד 20 שנה ביחד ולא לדעת אחד על השני הרבה".

האתגר. "הנושא התקציבי - כל הזמן יש מחסור במשאבים, ואחד הדברים המתסכלים הוא שזה לא בגלל ניהול לא נכון. אנחנו עוקבים אחרי כל שקל, מאיפה הוא יוצא ולאן הוא נכנס, אבל אין מספיק השקעה ממשלתית במערכת הציבורית".

הצג עוד...
לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2019? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?