x

שיתוף הפרויקט

סגור
11

ליאורה עופר

יו"ר ובעלי מליסרון, מבעלי מזרחי טפחות

ליאורה עופר / צילום: ורדי כהנא

64 | אם לשניים | לימודים לתואר ראשון בכלכלה ואמנות באוניברסיטת חיפה

64 | אם לשניים | לימודים לתואר ראשון בכלכלה ואמנות באוניברסיטת חיפה

נימוקים לבחירה

שולטת בחברת הנדל"ן המניב מליסרון, הכוללת 21 קניונים, והיקף הכנסותיה כ־1.5 מיליארד שקל בשנה. בנוסף, מחזיקה כ-11% מבנק מזרחי טפחות

מוותרת על הבנק | שני מוזס

בשנה החולפת בחנה ליאורה עופר, יו"ר ובעלי מליסרון, את האפשרות למכור את אחזקותיה בחברת הנדל"ן, שבה השקיעה את מרבית זמנה בשנים האחרונות, ולהישאר עם אחזקותיה בבנק מזרחי טפחות. זאת בשל חוק הריכוזיות, שמחייב אותה למכור את האחזקות הריאליות שלה (מליסרון) או את האחזקות הפיננסיות שלה (בנק מזרחי טפחות) עד סוף 2019. ואולם, לבסוף הודיעה עופר כי החליטה להשאיר בידיה את מליסרון, ולבצע עסקה שבמסגרתה יירכשו המניות שלה בבנק על ידי חברת לין, שתוחזק על ידי בן הדוד שלה, אייל עופר.

אתגר נוסף עבור עופר הוא מערכת היחסים המורכבת בין מנכ"ל הקבוצה, אבי לוי, לבין רשתות האופנה הגדולות ושוכרי העוגן בקניונים של הקבוצה. מליסרון עלתה לכותרות בחודשים האחרונים בעקבות חשיפת 'גלובס' על היחסים המתוחים שבין מנכ"ל החברה לבין קבוצות אופנה גדולות בישראל, שאיימו לצאת מנכסיה אם לא תפחית את דמי השכירות שהיא גובה מהן.

לאורך שנים רבות קבוצות הקניונים המובילות יצרו עמדת כוח ברורה מול דייריהן - רשתות הקמעונאות הגדולות. מנגד, בשנים האחרונות הורגשה מגמת ירידה בפדיונות ובמספר המבקרים ברשתות, על רקע התגברות התחרות מצד אתרי אונליין בינלאומיים ורפורמת 'השמים הפתוחים', שהגדילו את היקפי הרכישות של הישראלים בחו"ל. על פי טענות רבים מהשוכרים, הקניונים לא שינו את תנאי השכירויות ולא הקלו על המצב. מגמה זו אינה ייחודית למליסרון, אך סביר להניח כי היחסים המתוחים בין לוי לבין הרשתות נרשמים על רקע מציאות זו.

לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2019? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?